Nergiz Yeşil

CV

Sergiler

1/2

1988 İstanbul doğumlu Nergiz Yeşil 2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü’nden mezun oldu ve 2017 itibariyle aynı eğitim kurumunda ve bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 

 

Sanatçının sanatsal pratiğinin kuramsal çerçevesi veya hassasiyeti “normal-anormal, anomali” kavramları özelinde; normlar, normların oluşumları, denetleyici çoğunluk, bu çoğunluğun ve normların yaptırımları, maruz kalma olgusu, doğum-yaşam-ölüm döngüsünü de işaret ederek sorgulanması şeklinde tanımlanabilir. Ayrıca kümülatif yapılı olması ön kabulü ile tarih yazımının göreceliğine ve epistemolojiye alternatif bir zihinsel gerçeklik ortaya koyarak eleştiri getirmektedir. Sanatçı, günlük-hazır nesneler, (buluntu-kendi oluşturduğu) organik materyalden bilindik türlerden fragmanlar veya yeni tür önermeleri birlikteliği ile nadire kabineleri içeriği (cabinet de curiosités) oluşturarak sağlamaya çalışmaktadır. Spekülatif türün deri örneğini simüle etmek üzere kullanılan kombucha kültüründen elde edilen ‘kurbansız deri’ olarak da nitelenebilecek biyolojik materyal, fermantasyon yoluyla sanatçı tarafından atölyesinde üretilmiştir. Ilk seri eserlerinde kullandığı yarı organik materyal ise sanatçının icadı şeklinde tanımlanabilir.

 

2018’de yüksek lisans eğitiminin bir dönemi süresince Belçika - Anvers’de (Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile Artesis Plantijn Hogeshool Antwerpen -The Royal Academy Of Fine Arts Antwerp - Heykel Bölümü) bulunan Yeşil, Avrupa’da ve Türkiye’de birçok grup sergisine katılmıştır. Yaşamına ve çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir.

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

© PG ART GALLERY