Mahmut Aydın

CV

1/2

İnsan, çevresiyle her an etkileşim içerisinde olan sosyo-kültürel bir varlıktır. Heykellerinde insanın gelişimini ve iradesi üzerine etki eden çevresel ve toplumsal, doğal ve yapay koşullar ile zaman içerisinde yaşadığı evrimi gösteren Mahmut Aydın, biçimsel olarak geometrik formlarla insan bedenini birlikte kullanmakta. Duyguların en yalın haliyle anlatmaya çalıştığı figür  heykellerinde, sosyo-politik konulara değinmenin yanı sıra, bedenin dıştan gelecek, en ufak dürtülere karşı duyarlılığını ve değişimini ele alır.

"Bize sunulanların birçoğu, gerçekte hiçbir gereksinimimizin olmadığı birtakım renkli ve çekici kurmacalardır. Bu çarpık, niteliği olmayan kurgular; insanları oyalayarak birey olmaktan uzak edilgen toplum modeli haline getirmektedir. Dolayısıyla  oluşan  tüm olumsuzluklar karşısında sistemin dayatmış olduğu ‘Görmedim. Duymadım. Bilmiyorum.’ modeliyle sürekli karşılaşmış oluyoruz." Mahmut Aydın

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

© PG ART GALLERY