Hasan Pehlevan

CV

Sergiler

Screen Shot 2021-02-18 at 17.29.40
Screen Shot 2021-02-18 at 17.29.15
Screen Shot 2021-02-18 at 17.29.25
Screen Shot 2021-02-18 at 17.29.57
1/2

Hasan Pehlevan (d.1986, Silvan), Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden 2010’da mezun oldu ve 2018’de Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar’da yüksek lisansını tamamladı. Pg Art Gallery tarafından temsil edilen sanatçı çalışmalarına ve yaşamına İstabul’da devam etmektedir. 

 

Yüksek lisans tezini algı ve yanılsama üzerine yazan sanatçı, formun ve çizgilerin bakış açımıza göre nasıl şekillenebileceğini çalışmalarında yansıtmaktadır. Resimlerinde kullandığı renk geçişleriyle izleyicinin iki ve üç boyut algısını yönlendiren Pehlevan, öncesi-sonrası tarihsel bir önem taşıyan formları, tekrar restore etmektedir. İç mekanlarda ve kamusal alanlarda anonim müdahaleler ile duvar resimleri gerçekleştirmektedir. 

 

Çalışmalarında aidiyet, kimlik ve tarihi yapıların tahribatı üzerine odaklanmaktadır. Yapı bozuma uğrayıp tahrip edilen kentlerin; tarih, ekoloji, sosyoloji ve antropoloji alanları üzerindeki etkilerini inceleyip araştıran Pehlevan, yıkımlar ile birlikte yeni kültürel kodların oluştuğunu tespit etmiştir. Koruma altına alınmayan ve yok edilen tarihi yapıların, hafızasının boşaltıldığına tanık olan sanatçı, bu koşullarda geleceğe kültürel bir miras bırakmanın mümkün olup olmadığı kaygısını gütmektedir.