Hale Güngör Oppenheimer

 

Yükseklik​

 

03 Kasım 2021 - 02 Aralık 2021

Screen Shot 2021-10-28 at 14.55.44
press to zoom
1/2

Pg Art Gallery 2 Kasım – 2 Aralık 2021 tarihleri arasında Hale Güng.r Oppenheimer’ın

‘Yükseklik’ adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Bir süredir ev kavramı üzerine düşünen ve çalışan sanatçı Hale Güng.r Oppenheimer,

galerideki d.rdüncü kişisel sergisinde izleyiciye farklı manzaralardan kesitler sunar. Tam

olarak hangi coğrafyaya ait olduklarını bilemediğimiz bu doğa g.rüntüleri tek ve ortak

bir ev olarak Dünya gezegenine mi gönderme yapmaktadır?

Hale Güng.r Oppenheimer’ın yapıtlarında yer alan her çizgi bir desen ortaya

çıkartmaktan çok hacim sağlamak; derinlik vermek ve yükseklik yaratmak üzere

kompozisyonlardaki yerlerine yerleşir. Türlü kaynaklardan özenle kesilerek

Oppenheimer’ın maharetli kalem darbelerinin aralarında yerlerini bulan ve

kompozisyonları kolajlara d.nüştüren görsel parçalarıysa çoğu zaman gündelik hayata

dair detaylardan ve bir evin içerisinde görebileceğimiz türlü objelerden, sıradan

mobilyalardan oluşur.

Oppenheimer -bir önceki serisi olan- Subaquatic (2017) ile üretiminde var olan

perspektiften bir adım geriye doğru uzaklaşarak eve artık içeriden değil dışarıdan bakar.

Oppenheimer’ın nicedir sorguladığı “ev” kavramına doğrulttuğu bakışı artık yer

değiştirmiş, evin dışına çıkmış ve olduğu yerden uzaklaşıp yükselerek binalara

yönelmiştir.

Yükseklik sergisi kapsamında izlenecek olan A Geological Study serisinde ise bu bakışın

daha da “yükseldiği” fark edilir. Sanatçı artık evin içinde ya da binanın hemen dışında

değil çok daha yukarıda pozisyon alarak dağları, taşları, tepeleri, denizleri, kumsalları ve

ormanları gösterir izleyicisine. Bu ölçek değiştiren bakış şüphesiz sanatçının pratiğinde

de bir genişleme yaratır, fiziksel olarak yeniden konumlanarak daha kapsayıcı bir

görsellik sunar ve olumlu bir bütünlük imajı çizer.

Galeri duvarına çizilmiş bir dağ imgesinin farklı noktalarına Oppenheimer tarafından

yerleştirilen değişken boyutlardaki yapıtlar paspartusuz şekilde iki camın arasında

sunularak sergiye hâkim olan bütünlük fikrini tamamlar. Hayatı boyunca dünyanın farklı

yerlerinde yaşayarak edindiği deneyimlere dair düşünüş şekillerini çalışmalarına

yansıtan Oppenheimer’ın bugün belki de olduğu yere çok daha uzaktan bakabildiğini

söylemek mümkün olabilir.

-Merve Akar Akgün